Bij een goed personeelsdossier hoort aandacht voor de privacy van uw medewerkers. U moet zich daarbij houden aan wettelijke regels vanuit onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mag u een beperkt aantal privacygegevens verwerken in een personeelsdossier.
Lees meer
Atrea_Personeel.jpg
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en vervangt hiermee de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De inwerkingtreding van de AVG heeft diverse gevolgen voor organisaties. Zo dienen organisaties steeds meer maatregelen te nemen om fysieke informatie te beveiligen.
Lees meer
iStock_78077445_MEDIUM.jpg
Nederlanders sparen vakantiedagen graag op. Er is op 1 januari 2012 een nieuwe wettelijke verlofregeling geïntroduceerd om te voorkomen dat medewerkers een stuwmeer aan verlof kunnen opbouwen en vervolgens voor een langere periode verlof opnemen. Via deze regeling worden de vakantie uren opgesplitst in een wettelijk én een bovenwettelijk gedeelte.
Lees meer
Aanvraagformulier verlof Nederlands.jpg